Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 
ul. Rynek 19 ; 19-122 Jasionówka 
NIP 546-11-84-383 

BS w Knyszynie oddz. Jasionówka

nr 86 8076 0001 0021 3396 2000 0010


tel. (085) 72 780 33 
fax. (085) 72 780 31 


mail:  goksit@jasionowka.pl

www .jasionowka.naszgok.pl