Zasady działania i organizacji Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce ustala się na podstawie:

  1. Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce nadanego Uchwałą Nr XVIII/76/92 Rady Gminy w Jasionówce z dnia 30 listopada 1992 r.
  2. Uchwały Nr XVII/ 124/01 Rady Gminy Jasionówka z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce
  3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.)

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność kulturalną  polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa. Podstawowe zadania GOKSiT- u oraz sposób ich realizacji określa Statut.

Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki jest Jasionówka, ul. Rynek 19, a terenem jego działania jest gmina Jasionówka. W skład Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce wchodzą następujące komórki podległe:

- Wiejski Dom Kultury w Kalinówce Królewskiej  
- Świetlica Wiejska w Milewskich

Koła zainteresowań działające w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce:

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

- Zespół Mażoretkowy TAKT i TAKCIK, 

- Koło plastyczne, 

- Klub Miłośniczek Aerobiku,  ZUMBA                                                                 

- Liga Piłki Nożnej GOKSiT Jasion Jasionówka

- Koło Kobiet z Fantazją

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce jest organizatorem/ współorganizatorem:   

                                                                                                                    
- Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moje wakacje” 

- Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji ks. Jana Twardowskiego „Słowa jak pacierze różańca"

- Piknik Rodzinny ''Jasionowska Familiada"

- Gminne eliminacje do konkursu recytatorskiego Baje Bajki Bajeczki

- Gminne eliminacje do konkursu piosenki przedszkolaka ''Mama tata i ja''

- Gminne eliminacje do konkursu recytatorskiego ''O złotą różdżkę dobrej wróżki''

- akcja zima/ akcja lato

- Koncert kolęd

- Gminne spotkanie przy opłatku

-wspieramy organizacyjnie wszystkie imprezy, obchody, jubileusze organizowane na      szczeblu gminnym